Russie
Transposer

Kalinka Калинка


Ivan Petrovitch Larionov


pasted-graphic-2pasted-graphic-3pasted-graphic-1pasted-graphic-4pasted-graphic-3-2pasted-graphic-4-2pasted-graphic-5

Song : A
A Dm
Калинка, калинка, калинка моя!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
A Dm
В саду ягода малинка, малинка моя!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!
C
Ах,
Akh,
F C F
под сосною,
pod sosnoyu,
F C F
под сосною,
pod zelenoyu,
B Gm C C7 A
Спать положите вы меня!
Spat' polozhite vy menya!
F C F F C F
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
li, lyuli, Ay-lyuay-lyuli, lyuli,
B Gm A
Спать положите вы меня.
Spat' polozhite vy menya.

Калинка, калинка, калинка моя!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!

Ах, сосёнушка, ты зеленая,
Akh, sosyonushka ty zyelyenaya,
Не шуми ты надо мной!
Nye shumi ty nado mnoy!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli, lyuli,
Не шуми ты надо мной!
Nye shumi ty nado mnoy!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, красавица, душа-девица,
Akh, krasavitsa, dusha-dyevitsa,
Полюби же ты меня!
Polyubi zhe ty menya!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli, lyuli,
Полюби же ты меня!
Polyubi zhe ty menya!

Калинка, калинка, калинка моя!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
В саду ягода, малинка малинка моя!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Transposer