Hawai'i
Transposer

Laupāhoehoe Hula


Mary Pukui Irmgard Farden ʻAluli


Pasted Graphic 1Pasted GraphicPasted Graphic 3Pasted Graphic 2

Song : Bb
Intro :
Bb Eb F7 Bb
Bb
Eia mai au ʻo ka boy lā
F7 Bb Bb7
Aʻo Laupāhoehoe lā
Eb Bb
Kihikihi nā poʻohiwi lā
F7 Bb
Pūkonakona ke kino lā

Bb
Mea ʻole ka piʻina pali lā
F7 Bb Bb7
Ka ihona me nā ʻalu lā
Eb Bb
I ke kahawai aku au lā
F7 Bb
I ka ʻoʻopu nāwao lā

Bb
A he hoe waʻa ia hana lā
F7 Bb Bb7
I ke kai hānupanupa lā
Eb Bb
ʻAʻohe aʻu mea hopo lā
F7 Bb
I nāʻale o ke kai lā

Bb
Hoʻi mai au i ka hale lā
F7 Bb Bb7
Nunui nā mikiʻai lā
Eb Bb
Kūʻonoʻono ʻo loko lā
F7 Bb
Pūkonakona ke kino lā

Bb
Haʻina mai ka puana lā
F7 Bb Bb7
Eia mai au ʻo ka boy lā
Eb Bb
Aʻo Laupāhoehoe lā
F7 Bb
Kihikihi nā poʻohiwi lā

Transposer