Hawai'i
Transposer

Eia Makou (Here We Are)


Kamuela Ka’ahanui


pasted-graphic-1pasted-graphicPasted GraphicPasted Graphic 4

Song : F
F
Eia Makou, na pua o Hawaii!
C7
Eia Makou na keiki ho’okani!
F F7 Bb
Eia Makou, na alakai nani!
F C7 F
‘Oli e ‘oli e, no makou!

F
Here we are the children of Hawaii!
C7
Here we are the merry music makers!
F F7 Bb
Here we are the leaders of tomorrow!
F C7 F
Come along and join in our song!

F
Eia Makou, na pua o Hawaii!
C7
Eia Makou na keiki ho’okani!
F F7 Bb
Eia Makou, na alakai nani!
F C7 F
‘Oli e ‘oli e, no makou!


Transposer