Hawai'i
Transposer

Kahuli Aku


Nona Beamer


Pasted GraphicPasted Graphic 1

Song : C
F C7 F
Kahuli Aku, Kahuli mai.
C7 F
Kahuli lei ‘ula lei ‘akolea.
F7 Bb
Kolea, kolea, kii
F C7 F
I ka wai. Wai a kolea,
C7 F C7 F C7 F
Wai akolea, ah..... ah... ah...


Transposer