Hawai'i
Transposer

Põ La‘ila‘i


Mary Kawena Pukui Maddy Lam


page5-1003-thumbpage11-1003-thumbpasted-graphicpage4-1003-thumbpage8-1000-thumbpage8-1006-thumbpage7-1003-thumbpage12-1002-thumb

Song : G
Intro vamp :
D7 G7 C
C C7 hawaii
K ãua i ka holoholo
F Fm7 C
I ka põ mahina la‘i la‘i
E7 Am
E kilo ho‘ona nea
G7 C
I n ã hõkü o ka lani

Vamp :
D7 G7 C

C C7
Kõ mai ana ke ‘ala
F Fm7 C
O ka pua o ka pï kake
E7 Am
I halihali ‘ia mai
G7 C
E ka makani kolo nahe.

C C7
Ho‘olono ana i ke kani
F Fm7 C
Honehone a ka ‘ukulele
E7 Am
Me ka mele ho‘ohau ‘oli
G7 C
Ho‘olana i ka pu‘u wai

C C7
Huli aku k ãua i uka
F Fm7 C
I ka ‘a ‘ ã n ã kukui
E7 Am
Ua like me n ã hõkü
G7 C
E kau ana i n ã pali

C C7
Ha‘ina mai ka puana
F Fm7 C
No ka põ mahina la‘i la‘i
E7 Am
Ho‘olono ana i ke kani
G7 C
Honehone a ka ‘uku lele.


Transposer