Hawai'i
Transposer

Puamana


Irmgard Farden Aluli


pasted-graphic-1pasted-graphic-2pasted-graphicPasted Graphic 1Pasted Graphicpasted-graphic-5

Song : C
Intro :
G7 C7 F F
G7 C7 F F
F F7 Bb F
Pu-a-ma-na, ku‘u home i La-hai-na
C7
Me na pu-a, ‘a-la o-nao-na
G7 C F
Ku‘u ho-me i a-lo-ha ‘i-a
Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Pu-a-ma-na, ku‘u home i La-hai-na
C7
Me na pu-a, ‘a-la o-nao-na
G7 C F
Ku‘u ho-me i a-lo-ha ‘i-a
Vamp :
G7 C7 F F


F F7 Bb F
Ku‘u ho-me, i ka ulu o ka niu
C7
O ka niu ku kila-kila
G7 C F
E nape-nape malie

Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Ku‘u ho-me, i ka ulu o ka niu
C7
O ka niu ku kila-kila
G7 C F
E nape-nape malie

Vamp :
G7 C7 F F

Solo :
F F7 Bb F
C7 G7 C F

Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Home nani, home i ka ‘ae kai
C7
Ke konane a ka mahina
G7 C F
I ke kai ha wana-wana

Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Home nani, home i ka ‘ae kai
C7
Ke konane a ka mahina
G7 C F
I ke kai ha wana-wana

Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Ha’ina, ‘ia mai kapuana
C7
Ku‘u home i Lahaina
G7 C F
Ua piha me ka hau‘oli

Vamp :
G7 C7 F F

F F7 Bb F
Ha’ina, ‘ia mai kapuana
C7
Ku‘u home i Lahaina
G7 C F
Ua piha me ka hau‘oli

Vamp :
G7 C7 F F


Transposer