Hawai'i
Transposer

Mele Lana'i


Val Kepelino


page5-1003-thumbpage11-1003-thumb-2Do-2page8-1000-thumb-2

Song : E
Key of C
Intro Vamp :
D7 G7 C
C
He mele këia ‘äina ‘o Läna‘i
G7 C C7
Ka huina li‘ili‘i o nä mokupuni
F C
Li‘ili‘i ka mana‘o me ka ‘ölelo
G7 C
Mea nui o nä moku ‘äina Vamp
C
Kona pua pono‘ï, ke kauna‘oa
G7 C C7
Ua ‘oi kona u‘i mua ka lehua
F C
Ka waiho‘olu‘u like me ke kula
G7 C
Pili me kukuna o ka lä
Vamp
C
Ka mea nui o këia ailana
G7 C C7
Ka halakahiki ho‘owaiwai
F C
E ho‘okaulana ‘oe i kou inoa
G7 C
‘Imi ola no ka lehulehu Vamp
C
Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana
G7 C C7
Pumehana kou inoa a‘o Läna‘i
F C
Li‘ili‘i ‘oe, ke aloha nui
G7 C
He mana‘o poina ‘ole

Vamp

Transposer