Kassav
Transposer

Zòt Vini Pou


Jean-Philippe. Marthely Patrick Saint-Eloi


Pasted Graphicpage5-1000-thumb.jpgpage12-1000-thumb.jpgpage5-1000-thumb-2.jpg

Song : E

Rif en boucle 138 bpm :
E D A D
/// // /// //
Zòt vini pou... zouké !
Zòt vini pou... zouké !
Wo o ! zouké !
zouké !

Zòt vini pou... zouké !
Alé alé alé...
Annn
zouké !
Cho !
zouké !

Souflan

Dapré mannyè man ka wè la
Zòt byen filé, vini kondisyoné
E sa nowmal, sa nowmal
Paskè zòt ka santi kò zòt byen
Lè feeling-lan kon sa
"NO no complex" E ! E !

An mwé é é,
An ké ba zòt li byen, byen byen !
An mwé wo o
Man sav ba zòt sa byen, byen, byen byen byen !
an mwé
Ok
an mwé
an mwé
Yéla
an mwé

An nou é é !
Ou ou !
An ké ba zòt li byen, byen byen
An mwé wo o
An ké ba zòt li byen byen byen byen byen
Byen byen
an mwé
an mwé
an mwé
an mwé

Alé !

Souflan

Yélé ya
Yélé ya
Ok ok

solo gita

Yépa
Yépa
...
Alé Alé Alé

Zòt vini pou... zouké !
Zòt vini pou... zouké !
An an an
zouké !
É é é
zouké !

Zòt vini pou...

vyolon

I ja two ta
si lannwit ja baré zòt dèwò la
I ja two ta
Menm si zòt pa té vini pou sa
I ja two ta
si lannwit baré zòt dèwò la
Lésé woulé, swing-lan démaré
Lésé'y alé, swing-lan ja pati

Sa ki vini, sa ki vini pou dansé nou tou paré
Mé sa ki vini, pou roulé nou tou paré
Alé é é é
Alé é nou tou paré
Mé sa ki vini pou zouké an nou alé !

wé !

Souflan

Ela a !
Ela o o !

Souflan

Sa ki vini pou dansé nou tou paré
Yé é é é éo nou tou paré
Mé sa ki vini pou zouké nou tou paré
E A O E E ... alé !
an nou alé !
wé !

Souflan

solo gita

EEEE aaa !

Ni sa ki ka di mwen i bon
Ni sa ka di mwen i bon bon
Alò ki sa nou ka di, an !

kè-
I bon, i bon
I bon bon i bon bon

kè-
I bon, i bon
I bon bon i bon bon !

Dakò !
Encore une fois !

kè-
I bon, i bon
I bon bon i bon bon !

kè-
I bon, i bon
I bon bon i bon bon !

Dapré mwen i ja tro ta
Dapré mwen i ja tro ta
Dapré mwen i ja tro ta
kitan nou ké fè'y

toud suit
Ayayay
tou toudsuit
Wololo
toud suit
Yé é
tou toudsuit

Dapré mwen i ja tro ta
Dapré mwen i ja tro ta
Dapré mwen i ja tro ta
Di mwen ki tan sa

toud suit
Woy
tou toudsuit

toud suit
Woy
tou toudsuit
...!

Souflan

Transposer