Hymnes
Transposer

Teirake Kaini Kiribati


drapeau_kiribati

Hymne de Kiribati


Tamuera Ioteba Uriam


Pasted Graphic 1Pasted Graphic 2Pasted GraphicPasted Graphic 4Pasted Graphic 3page11-1000-thumb.jpgPasted Graphic 5Pasted Graphic 6Pasted Graphic 7

Song : F
Intro :
Gm C7 F

F Dm C7 F
Teirake kaini Kiribati,
G G7 C7
Anene ma te kakatonga,

F Dm G
Tauraoi nakon te nwioko,
G7 C C7 F
Ma ni buokia aomata.
F7 Bb
Tauaninne n te raoiroi,
C F Gm C
Tangiria aoma ta nako.
F F7 Bb
Tauaninne n te raoiroi,
C7 F C7 F
Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaain abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairika
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.

Transposer