Banner Of Freedom
hymne des Samoa

Song : 
Bb
Eb    Bb    Eb  Ab   Eb     Bb  Eb
Samoa, tula'i ma   sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Eb    Bb   Eb  Ab   Eb    Bb  Eb
Samoa, tula'i ma  sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Bb           Eb   Bb
Vaai 'i na fetu o lo'ua agiagia ai:
                  F   Bb
Le faailoga lea o Iesu, na maliu ai mo Samoa.
   Eb      Bb   Eb  Bb  Eb
Oi, Samoa e, uu mau lau pule ia faavavau.
Bb   Eb           Bb    Ab   Eb   Bb  
'Aua e te fefe; o le Atua lo ta fa'avae, o lota sa'olotoga.
 Eb    Bb   Eb  Ab   Eb    Bb  Eb
Samoa, tula'i: 'ua agiagia lau fu'a, lou pale lea!