Traditionnel
Nani Ka‘ala,

Song : 
G
C
He nani Ka‘ala, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
Kuahiwi nani ‘oe, lae, la lae lae
C
I Nu‘uanu au, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
Ka makani Ko‘olau, lae, la lae lae
C
I Kailua au, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
Huki a‘e ka ‘ulua, lae, la lae lae
C
I Käne‘ohe au, lae, la lae lae
G7           C      D7  G7  C
I ka ‘ohe kaulana, lae, la lae lae
C
I Hë‘eia au, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
Eia a‘e ke aloha, lae, la lae lae
C
I Waiahole au, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
He kanaka pïhole, lae, la lae lae
C
I Waikäne au, lae, la lae lae
G7	          C      D7  G7  C
He käne hana nui, lae, la lae lae
C
Ha‘ina Ka‘ala, lae, la lae lae
G7	         C      D7  G7  C
Kuahiwi nani ‘oe, lae, la lae lae