Tahiti
Transposer

Te hmene nō te hāpaina

Traditionnel


page2-1000-thumbpasted-graphicpage8-1000-thumbpage12-1002-thumb

Song : C G7 C
E t
teti manu reva tā ‘u
F C
‘ava pa’ari nō te tere
F C F
E hina ‘aro vau i te ‘āpe’e
Am G7 C
Nō ‘ananahi e’o ‘oe

Refrain :
Am
ia reva
F C
ia reva atu vau
F G7
e mihi au ia ‘oe
Am C
e mihi au ia ‘oe
F C
hia ‘ai au ia ‘oe
Am G7 C
e mihi au ia ‘oe

C G7 C
E tēre rātere tā ‘u
F C
Terā nehenehe
F C F
E mou’a, e ‘ānavai, hōho’a ‘aue te au ē!
Am G7 C
‘Ahiri ra ia ‘oe

Au Refrain

Transposer