Tahiti
Transposer

Tataio


Traditionnel


Pasted GraphicFa pasted-graphic-1Pasted Graphic

Song : G
Intro :
C
C
Ta'ata poto roa Tataio
F
Tei ni'a i te tumu ta'amino e
C G7
Tataio pau mai i raro-oooo
C C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
C G7 C
Tataio e pau mai i raro

C
Ta'ata poto roa Tataio
F
Tei ni'a i te tumu ta'amino e
C G7
Tataio pau mai i raro-oooo
C C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
C G7 C
Tataio e pau mai i raro

C7 F
Parau hia ho'i o teie Tamaiti
C
Tamaiti na aperahama
C G7
Tataio pau mai i raro-ooooo
C C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
C G7 C
Tataio e pau mai i raro

C7 F
Parau hia ho'i o teie Tamaiti
C
Tamaiti na aperahama
C G7
Tataio pau mai i raro-ooooo
C C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
C G7 C
Tataio e pau mai i raro
C G7 C
Tataio e pau mai i raro

Tahiti
Transposer