Tahiti
Transposer

Huahine


Traditionnel


pasted-graphic-4pasted-graphic-4-4pasted-graphic-8pasted-graphic-2pasted-graphic-6-2

Song : C
Intro :
G7 C G7 C

C F C
E te tau ia e i Huahine e
F C
E tau rama rama te marara
F C
Aue te maa mai nia e raro e
G C
E i te rai e te moana

C F C
E te tau ia e i Huahine e
F C
E tau rama rama te marara
F C
Aue te maa mai nia e raro e
G C C7
E i te rai e te moana

F C
E rama rama Huahine e
F C
E rama rama Huahine e
G7 C
Faatura ia Huahine

C F C
Anapanapa tura te marara
F C
Ua patiti tona aeo iti
F C
Ua marere patore haere
G C
Mai nia raro i te are miti
C F C C7
A hoe na i tua i te ava
F C
Huahine a hoe na
F C
Faatia i to rima rama
G C C7
A taipu mai i te marara

F C
E rama rama Huahine e
F C
E rama rama Huahine e
G7 C
Faatura ia Huahine

G7 C G7 C

Transposer