Tahiti
Transposer

Otaha


Traditionnel


pasted-graphic-1pasted-graphicpasted-graphic-2pasted-graphic-3pasted-graphic-4pasted-graphic-5pasted-graphic-6pasted-graphic-7
Song :  E
C7 F
No teaha mea fa'ahou māmā e
C7 F
No teaha mea fa'ahou papa e
D7 G
Eaha terae tere tere noa mai e
D7 G
Te poti faatere no to'u aia e
G7 C E7
E tupu o te aue o te aue tans hauti
A7
No reira tapiri mai
faanuunuu mai
D
Na te aoao e

D7 G
Eaha terae tere tere noa mai e
D7 G
Te poti faatere no to'u aia e
G7 C E7
E tupu o te aue o te aue tans hauti
A7
No reira tapiri mai
faanuunuu mai
D
Na te aoao e
D7 G
E ere tena te haere raa mau e
D7 B7
Apetahi to mata hio e noa mai e
E7
reira oe i te ai
A7
Eaha te huru o te huru
D7 G
No teaha mea fa'ahou māmā e
D7 G
No teaha me fa'ahou papa e

Transposer
>