Tahiti
Transposer

Bora Bora nui e


Traditionnel


Pasted Graphicpasted-graphic-8pasted-graphic-1pasted-graphic-2

Song : F
G#7 C# F#
G#7 C# F#
C# G#7 C#
Te mihi nei au ia ’oe
G#7
Ta’u tiare taina i te po
’Ore roa taua e mo e
C#
’Ore roa taua e ’ino

G#7 C#
Te mihi nei au ia ’oe
G#7
Ta’u tiare taina i te po
’Ore roa taua e mo e
C#
’Ore roa taua e ’ino
G#7
C# C#6 G#7
Bora bora e
F# C#
Bora bora nui e
F# C#
Taura’a o te manu o te reva e
G#7 C#
’Aue ra ho’i bora bora iti e
G#7
C# C#6 G#7
Bora bora e
F# C#
Bora bora nui e
F# C#
Taura’a o te manu o te reva e
G#7 C#
’Aue ra ho’i bora bora iti e
G#7 C#
’Aue ra ho’i bora bora nui e

Transposer