Tahiti
Transposer

E noa’a oe ia’u


Charley Mauu/Yves Roche


Pasted GraphicPasted Graphic 2Pasted Graphic 1Pasted Graphic

Song :E

C G7
E noa’a oe ia’u i teie po
C
Ia hi’o hi’o atu vau i ta’oe peu e
Em
Tapiripiri mai fa’anu’unu’u
C D7 C
Mai na e , noa’a ’oe ia’u i teie po

C G7
E noa’a oe ia’u i teie po
C
Ia hi’o hi’o atu vau i ta’oe peu e
Em
Tapiripiri mai fa’anu’unu’u
C D7 C
Mai na e , noa’a ’oe ia’u i teie po
C G7 C
E noa’a 'oe ia’u i teie po


Transposer