Tahiti
Transposer

A tu'u mai


Traditionnel


pasted-graphic-2pasted-graphic-1pasted-graphic-3pasted-graphic-3-2

Song : G
C
Te ani nei to te ra’i
Am
Fa’aineine mai
F
Ua fa’aro’o ho’i
C
Te mau pi’ira’ a
G7
Te mau pu re
C
A to te ao nei

F C
Amui mai to te ra’i ato ’a
F G7
No te fa’a ho’i mai te mori no te he re
F C
I ni ’a i te fenu a
F C
Ia paruru ia tauturu
G7 C G7
Ia ati te ao te here metu a

C
A tu’u mai i te here
Am
A tu’u mai i te hau
F G7
Fa’ahotu mai oia te aro ha
F
Mai roto mai to a’au
C Am
Hotu mai te mara marama
C G7 C
Te mori ora no te he re
G7
C
A tu’u mai i te here
Am
A tu’u mai i te hau
F G7
Fa’ahotu mai oia te aro ha
F
Mai roto mai to a’au
C Am
Hotu mai te mara marama
C G7 C
Te mori ora no te he re
pasted-graphic-4pasted-graphic-5pasted-graphic-8pasted-graphic-6pasted-graphic-7
C# G#7 C# C#7
F# C#
Amui mai to te ra’i ato ’a
F# G#7
No te fa’a ho’i mai te mori no te he re
F# C#
I ni ’a i te fenu a
F# C#
Ia paruru ia tauturu
G#7 C# G#7
Ia ati te ao te here metu a

C#
A tu’u mai i te here
A#m
A tu’u mai i te hau
F# G#7
Fa’ahotu mai oia te aro ha
F#
Mai roto mai to a’au
C# A#m
Hotu mai te mara marama
C# G#7 C# G#7
Te mori ora no te he re
C#
A tu’u mai i te here
A#m
A tu’u mai i te hau
F# G#7
Fa’ahotu mai oia te aro ha
F#
Mai roto mai to a’au
C# A#m
Hotu mai te mara marama
C# G#7 C#
Te mori ora no te he re
F#
C# G#7 C# F# C#
Te mori ora no te he re


Transposer