Tahiti
Transposer

E timi iti e


Traditionnel


pasted-graphic-2pasted-graphic-1pasted-graphic-3pasted-graphic-3-2pasted-graphic-4pasted-graphic-5pasted-graphic-6

Song :
E
Intro :
E7 A E7 A
E7 A
E ti mi iti e
A7
Fa’aea na i te i nu
D A
Aita paha oe e feru ri
Tamarii to taua
B7 E7
Ha’apa’o noa oe ia oe
Teie nei ra
A
Taa’e nei taua e

E7 A
E ti mi iti e
A7
Fa’aea na i te i nu
D A
Aita paha oe e feru ri
Tamarii to taua
B7 E7
Ha’apa’o noa oe ia oe
Teie nei ra
A
Taa’e nei taua e
A7
D
Mareva iti e
A
Eiaha e na reira
E7 A A7
Tamarii to tau a
D
Rave ino noa oe ia’ u
A
E timi iti e
E7
Teie nei ra
A
Taa’e nei taua e
A7
D
Mareva iti e
A
Eiaha e na reira
E7 A A7
Tamarii to tau a
D
Rave ino noa oe ia’ u
A
E timi iti e
E7
Teie nei ra
A
Taa’e nei taua e
F#m
E7
Teie nei ra
A
Taa’e nei taua e
E7 A E7 A


Transposer