Tahiti
Te vai nui

Song :
E
Intro :
C G7 C

C       G7  C
Te vai nui te 'anavai, 
F   G7   C   Am  F G7
I ni'a i te fenua... Taha'a Nui 
C    G7   C
Mai raro roa mai, 
F       G7 C F
Te puna ora... 
F       G7
o te nuna'a 

Chorus : 
G7  F    C
E reo pi'i te'ie 
     C    F
No 'oe te Maohi 
G7   
Ia aupuru maita'i 'oe 
F        C
to 'oe anavai ora 

G7        C
Eiaha e ia mo'e, 
G7          F
Te mau ha'api'ira'a, 
G7   F      G7
ta te mau matahiapo 
G7         C
E tupu mai ei ora ....