Tahiti
Tataio

Song :
G
Intro :
C
C
Ta'ata poto roa Tataio
 F
Tei ni'a i te tumu ta'amino e
  C       G7 
Tataio pau mai i raro-oooo
   C     C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
  C     G7   C 
Tataio e pau mai i raro

C
Ta'ata poto roa Tataio
 F
Tei ni'a i te tumu ta'amino e
  C       G7 
Tataio pau mai i raro-oooo
   C     C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
  C     G7   C 
Tataio e pau mai i raro


C7     F
Parau hia ho'i o teie Tamaiti
    C
Tamaiti na aperahama
  C       G7 
Tataio pau mai i raro-ooooo
   C       C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
   C     G7  C 
Tataio e pau mai i raro

C7    F
Parau hia ho'i o teie Tamaiti
    C
Tamaiti na aperahama
  C       G7 
Tataio pau mai i raro-ooooo
   C      C7
Ei to fare ra ho'i au e
F
Taua e aparau mai e
   C     G7  C 
Tataio e pau mai i raro
   C     G7  C 
Tataio e pau mai i raro