Tahiti
Transposer

A horoa i te here


Traditionnel


pasted-graphic-3Pasted Graphicpasted-graphic-1Pasted GraphicPasted GraphicPasted Graphic 1Pasted Graphic 2Pasted Graphic 3Pasted Graphic 4

Song : E
G7 C F C F
Ia fa mai te maramarama, i nia ia oe porinetia
C G7 C G7
Tapa’o te reira, te hiti mai ra te mahana
C F C F
A ara e ta’u nunaa a tia oi i nia
C G7 C
No oe ho’i teie mahana i fa mai ai

C7 F C
A horoa i te here a opere ite hau
Am D7 G
I teie nei mahana, ta tatou e ora nei
F C
A horoa i te here a opere i te hau
Am Dm G7 F
Te mau mahana atoa, ta tatou e ora nei

Fm C F
Inaha ua parauhia mai
C F
A faa’ ore i te hara ia outou iho
C G7 C
I reira ho’i outou e ite ai te oa’oa
G7 C F C F
Poro’i aroha teie, no tatou to te ao ma’ohi
C G7 C
O te maita’i, te ea o te ora te oa’oa

C7 F C
A horoa i te here a opere ite hau
Am D7 G
I teie nei mahana, ta tatou e ora nei
F C
A horoa i te here a opere i te hau
Am F G7 F
Te mau mahana atoa, ta tatou e ora nei

G7 C F C F
Poro’i aroha teie, no tatou to te ao ma’ohi
C G7 C
O te maita’i, te ea o te ora te oa’oa
C7 F C
A horoa i te here a opere ite hau
Am D7 G
Teie nei mahana, ta tatou e ora nei
F C
A horoa i te here a opere ite hau
Am F G7 F
I teie nei mahana, ta tatou e ora nei
Fm Am F G7 F
Te mau mahana atoa ta tatou e ora nei
Fm C

Transposer