Tahiti
Esther Tefana
Transposer

E maru rahi e


Traditionnel


Pasted GraphicPasted Graphic 1Pasted Graphic 2Pasted Graphic 3

Song : B
Intro :
B F#7 B

B
E maru rahi e aue
F#7
Ua moe to tino
E ita to mata
B
E ite faaho e
B7 E
E ita to mata
B
E ite faaho e
F#7
To'u aia here
B
O tahiti rahi e

B
Ia'u na metua
F#7
Moe moe
B B7
O tei moe ia'u nei e aue
E B
Atirara na hoi ia'u mau hoa here
F#7
Teie moe ia'u e
B
I te mau po e

F#7 B

B F#7 B B7 E B F#7 B

Ia'u na metua
F#7
Moe moe
B B7
O tei moe ia'u nei e aue
E B
Atirara na hoi ia'u mau hoa here
F#7
Teie moe ia'u e
B
I te mau po e

Transposer